ETTÅRIG MEDIUMUTBILDNING 


Välkommen till en kurs för dig som vill få en grund att stå på i din personliga och mediala utveckling, där du utvecklar din intuition och mediala gåvor. Denna kurs riktar sig till både nybörjare och de som har lite mer erfarenhet av andligt arbete. Du kommer också ges olika initieringar för att öka dina mediala förmåga. Om du inte är medveten om dina förmågor kan man leva hela livet ovetande om sina unika möjligheter. Vill du må bättre och samtidigt känna mer tillit till livet? Har du en önskan om att leva mer i nuet och ha mer energi och kreativitet? Kursen syftar främst till att genom flera olika övningar öka dina mediala förmågor och får alla de redskap du behöver. Kursen upplägg är helt unikt då du får jobba mycket med att komma nära dig själv och "öppna" dig för den kärlek och det ljus som är din innersta sanna essens- din egen kraft. Det är nu en tid då människor är redo för att möta sig själva för att finna inre frid. 

Vi gör speciella meditationer och övningar för att utveckla våra förmågor. Du får lära dig olika grunder i ett mediums arbetstekniker som att kanalisera och öva på att få budskap från ditt högre jag, guider, ljusvarelser och deras olika sätt att kommunicera med oss. Seans och hur man ”länkar” till och kommunicera med nära och kära på andra sidan. Meditationer är också ett inslag i kursen där vi lär oss att komma i kontakt med vårat inre och även med andevälden. Kursen ger dig allt som går att utveckla medialt och intuitivt som att läsa auror, chakra, psykometri, tidigare liv, seans, kanalisering och tarotkortkurs och deras användningsområde med mera. Framtidens medium finns redan här, medium som inte bara har en kontakt med "andevärlden" utan också har en mycket fin kontakt med sig själva genom övningar i självkännedom. När man säger att människan är multidimensionell menar man att människan är bra mycket mer än det man ser i spegeln eller när du tittar på en annan person. 

  4 helger samt en avslutningshelg med Diplom. 

KANALISERINGSKURS kl 10-16

Kursen handlar om att lära sig att ta emot vägledning som andevärlden och vårt eget högre jag kan förmedla till oss och hur vi kan utveckl våran förmåga att förstå deras sätt att ge vägledning. 

Vi kommer öva på att öka

Kanalisering av guider, mästare och ljusvarelser. 

Automtskrift 

Symboltolkning. 

Pris 1000 kr

kontakten med ditt högre jag. 

Bg 468-8230 inflow.

Föranmälan till: susanne1121@gmail.com 

KANALISERINGSKURS Del 1

KL 18.30-21.30 

Kursen handlar om att lära sig att ta emot och ge vägledning som andevärlden och vårt eget högre jag ger oss. Lära oss hur vi kan utveckla våran förmåga att förstå deras sätt att kommunicera med oss. Vi kommer genom meditation öva på att öka kontakten med ditt högre jag. Kanalisering av guider, änglar och ljusvarelser mm.

Pris 400 kr. 

Föranmäla susanne1121@gmail.com 

KANALISERINGSKURS Del 2

KL18.30-21.30  

Fortsättning för er som har gått Kanaliseringskurs del 1.  Vi övar oss i att utveckla våran förmåga att förstå budskap från ditt högre jag och från dina ljusvarelser. Öva symboltolkning och testa automatskrift mm  

Pris 400 kr. 

Föranmälan till susanne1121@gmail.com

MEDIUMKURS-för nybörjare 

Kl 10-16

Är du nyfiken på om du har några mediala förmågor och/ eller vill du prova på hur det kan fungera att få kontakt med de på andra sidan?

Nyfiken på att se om du kan nå och har samma förmågor som det som du har sett ha seanser eller testa  hur man arbetar som medium.   

-Vi går igenom olika grunder i ett mediums olika arbetstekniker.

-Meditation för att lättare nå kontakten med  vår egen medialitet.

-Vi prövar vår mediala förmåga och gör   olika typer av intuitiva övningar,  t.ex.  psykometri mm.

-Vi övar också på att nå kontakt med de på an dra sidan och  ”länkar”  till dem.

Pris 1000 kr. 

Föranmälan till BG 468-8230 Inflow.


MEDIAL KURS 

kl 19-21.30

4 träffar
Är du nyfiken om du har några mediala förmågor? Undrar du hur det fungerar att få kontakt med de på andra sidan -seans.
Välkomna på denna kurs där vi startar varje träff med en meditation för att stärka våran mediala förmåga.

Vi kommer att öva på olika intuitiva och mediala övningar. Känna energier. Psykometri. Pröva på att se auran och dess färger. Chakran. Auragram. Försöka få kontakt med dina  guider/hjälpare. 

Seans.
I kursen ingår ett kompendium.
1000 kr (föranmäl an 500 kr). 

Dubbelklicka här för att lägga till din egen text.

MEDIAL CIRKEL    kl 19-21

Hoppas att ni kan komma på denna kväll där du kan öva och utveckla ditt

mediumskap. Både elever och ni som vill vara gäster och testa något medialt eller få prova tarotkort eller seans hos mina duktiga elever är välkomna. Även för er som är nya och nyfikna på det mediala och eran egen medialitet. Vi börjar med en gemensam meditation och fortsätter  med möjlighet att få tarotkort, kanalisering, trans mediumskap, privata seanser och storseans.  

Elever 200 kr. Gäster 100 kr. 

Föranmälan susanne1121@gmail.com  

TAROTKURS                  

Susanne  Swantesson,  sierska och medium.   Jag har i många år använt   tarot och spelkort f ör att ge vägledning.

En kurs för dig som är nybörjare eller för Dig som vill  börja använda tarot som vägledning även för andra.

Vi går igenom grunderna i tarot och de 78 tarotkorts  betydelse och symbolik.

 Hur man ställer frågor och får svar från tarotkorten.

 Du får chansen att träna upp din egna intuitiva känsla för de budskap som tarotkorten ger och hur man ställer frågor och får svar av tarotleken .

Intyg ges. 

Pris 1600 kr . Inklusive tarotkort och bok och övrigt material.   (föranmälan 600 kr). 

Bg 468-8230 inflow. 

Diplom ges  efter personlig bedömning.

Innan du får diplom kommer Du att få genomföra  olika tester för att visa vad du har lärt dig.

LITEN TAROTKURS 

-STORA ARKANANS  22 TAROTKORT

Stora Arkanan betyder Den stora hemligheten, och många som använder tarotkort väljer att använda dessa för att få råd och vägledning.

Under denna kväll får du lära dig om Stora Arkanans 22 kort , de så kallade triumfkortens betydelse.

Hur man kan använda sig av deras symboler,  färger mm. 

Hur du räknar ut ditt personliga kort och årskort.

Hur man ställer frågor, tips på tarotstjärnor och vägledning från dessa mystiska kort mm.

TA MED EGEN TAROTLEK OM DU HAR...

Det finns annars att köpa i affären, som stänger kl.18. 

300 kr. Inkl manual och kopior. Betalas på plats.     

Föranmälan på mail susanne1121@gmail.com

TAROTKVÄLL

 Lär dig mera om Tarotkorten

Välkommen till en kväll där ni som gått några av mina tarotkurser eller redan kan lite eller mycket om tarotkort kan fördjupa sig och få inspiration hur du finslipar din förmåga att förstå tarot. 

Få tips på stjärnor eller bara ställa frågor...

Passa på att få träffa andra som också håller på med tarot...

Föranmälan via mail 

Pris 200 kr  inkl. material. Betalas på plats. 

LÄR DIG SPÅ I SPELKORT KURS DEL 1.  

kl 10-17

Att spå med vanliga spelkort (kartomanti) är en flera hundra års spådomsteknik. Du behöver inte vara synsk för att lära dig sia med spelkort, men en viss träning behövs efter att du ha lärt dig detta spådomssystem. Med kursens hjälp kan du ensam eller med goda vänner utveckla ditt intresse för spådomens värld och låta spelkorten visa vad som kan hända med kärlek, karriär, boendet och ekonomi i framtiden. Att lägga en stjärna för sig själv är både spännande och intressant. Vi kommer under denna heldag gå igenom mitt system att se in framtiden, de olika spelkortens betydelse var för sig. Lämpliga stjärnor att använda sig av mm.   Intyg ges.

LÄR DIG SPÅ I KAFFESUMP. kl 19-21.30

Välkommen till en kväll där du får testa att spå i kaffesump. Hur man gör praktiskt. Vad man kan se i sumpen och hur man tolkar olika symboler mm… 

Pris 300 kr.  

Föranmälan till  susanne1121@gmail.com

En kurs i hur du lär dig använda pendel för att få vägledning. Hur man får svar och använderden för frågor och råd om olika situationer i livet.

PENDELKURS  KL 19-21                      

Dela den här sidan